Om nettstedet

Dette nettstedet er en del av læreverket Her på berget, som passer for voksne som lærer norsk. Læreverket består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok
  • CD til tekstbok
  • CD til arbeidsbok
  • Nettressurs for kursdeltakere og lærere

Læreverket er tilrettelagt for undervisning på Spor 2 og 3 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B2.

Målet med Her på berget er å gi et kursdeltakerne et vokabular og en norskspråklig kompetanse som er viktig i arbeidslivet og i studier i Norge. Her på berget har en oversiktlig oppbygning og jevn progresjon slik at det er enkelt å bruke både for kursdeltakere og lærere.

Her på berget passer for kursdeltakere som har gjennomgått På vei på nivå A1 og A2 og Stein på stein på nivå B1, eller andre læreverk for disse nivåene.

Forfattere: Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatterne har lang undervisningserfaring fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.