Hvordan kan jeg si det?

  

Hvordan kan jeg si det

På side 9-13 i Her på berget Tekstbok finner du en rekke fraser og uttrykk som du vil få bruk for. Her på nettsiden finner du lydinnspillinger på bokmål fra Østlandet, slik at du kan lytte og øve på uttalen.

Du kan også høre frasene og uttrykkene på nynorsk, både fra Telemark og Vestlandet. Du finner den nynorske teksten under Vedlegg til høyre.

Her finner du også et eksempel på dialekt fra Nord-Norge. Lytt på innspillingen fra Tromsø.

 

God fornøyelse!