Informasjon om Her på berget

Her på berget består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok
  • CD til tekstbok
  • CD til arbeidsbok
  • Her på berget Lyd (inneholder CD til tekstbok og arbeidsbok)
  • Elevressurs (åpne og gratis øvingsoppgaver)
  • Lærerressurs (lukket ressurs for lærere, krever lisens)

Du finner mer informasjon om alle deler av læreverket og priser under.