Tromsø: Hvordan kan jeg si det?

 • Når jeg uttrykke min mening (side 9) 0:34
 • Når jeg vil høre andres mening (side 9) 0:52
 • Når jeg er enig eller uenig (side 10) 1:12
 • Når jeg er delvis enig (side 10) 0:43
 • Når jeg antar noe eller er usikker (side 10/11) 1:13
 • Når jeg vil modifisere (side 11) 0:53
 • Når jeg ikke har noen klar mening (side 11/12) 1:00
 • Når jeg vil framheve eller understreke noe (side 12) 0:50
 • Når jeg har flere argumenter (side 12) 1:13
 • Når jeg vil beskrive preferanser og følelser (side 13) 1:02
 • Når jeg sammenlikner (side 13) 1:40