Bokmål/Østlandet: Hvordan kan jeg si det?

 • Når jeg vil uttrykke min mening (side 9) 0:43
 • Når jeg vil høre andres mening (side 9) 1:03
 • Når jeg er enig eller uenig (side 10) 1:30
 • Når jeg er delvis enig (side 10) 0:52
 • Når jeg antar noe eller er usikker (side 10/11) 1:28
 • Når jeg vil modifisere (side 11) 1:01
 • Når jeg ikke har noen klar mening (side 11) 1:06
 • Når jeg vil framheve eller understreke noe (side 12) 0:56
 • Når jeg har flere argumenter (side 12) 1:22
 • Når jeg vil beskrive preferanser og følelser (side 13) 1:06
 • Når jeg sammenlikner (side 13) 1:50