Nynorsk/Vestlandet: Korleis kan eg seie det?

 • Når eg vil uttrykkje meininga mi (side 9) 0:40
 • Når eg vil høyre kva andre meiner (side 9) 0:58
 • Når eg er einig eller ueinig (side 10) 1:16
 • Når eg er delvis einig (side 10) 0:46
 • Når eg går ut frå noko eller er usikker (side 10/11) 1:14
 • Når eg vil modifisere (side 11) 0:52
 • Når eg ikkje har noka klar meining (side 11) 1:00
 • Når eg vil framheve eller understreke noko (side 12) 0:53
 • Når eg har fleire argument (side 12) 1:13
 • Når eg vil gi uttrykk for preferansar og kjensler (side 13) 0:57
 • Når eg samanliknar (side 13) 1:54